Бразилско жиу-жицу за жени

Жените, които посещават курсове по самозащита, обикновено не се стремят да бъдат шампиони. Най-често те избират тези класове, защото искат да бъдат подготвени за справяне с евентуални опасности, в реални ситуации. Никое друго бойно изкуство не предоставя на жените похвати за защита, в случай, че бъдат повалени на земята, сграбчени или душени, така както БЖЖ. Бразилското жиу-жицу е единственото бойно изкуство, което се занимава с тези видове атаки, следвайки адекватен, реален и приложим метод на обучение.

Любомир Геджев - академия по жиу-жицу

БЖЖ ще ви помогне да се защитите от физически по-силни хора, използвайки ефикасно дистанцията, положението на тялото и баланса, за да се позиционирате така, че да сте в състояние да манипулирате и атакувате нападателя дори от неизгодна позиция.

Съществуват редица бойни системи,  които инструкторите уверено популяризират, но нито една от тях не разполага с визуални доказателства от реални ситуации, в които техниките са били използвани. За разлика от тези системи, ефикасността на БЖЖ може да бъде демонстрирана нагледно във всяко състезание по смесени бойни изкуства, където се вижда как жени прилагат техниките, както и в безброй видеоклипове от реални улични ситуации, в които използването на БЖЖ е било решаващият фактор за изхода от ситуацията.

Като допълнение към ефикасността на изкуството – тренировките носят със себе си и ефекта на физическо натоварване и подпомагат поддържането на здраво тяло, горенето на мазнини и не на последно място освобождаването от стреса.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *