Жиу-жицу като система за самозащита

Жиу-жицу като система за самозащита

Този вид бойно изкуство води началото си от древна Япония, където е било използвано за  самозащита. Техниките включвали както боравенето с оръжия, така и прилагането на различни хвърляния, душения и ключове на ставите. След разпадането на феодална Япония, правителството забранява…