Контакти

Залата се намира в частно училище “Свети Георги”.

Адресът: бул. “Никола Вапцаров” №47

Телефон за контакт: 0898 520 556

E-mail: lubomirguedjev@gmail.com

Регистрирай се за първата ти тренировка